EXPERT


Modul EXPERT

Modulul EXPERT permite analiza activităţii firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al încadrării contabile. La bază stau centre de cost și elemente de analiză ce se utilizeazӑ prin asocierea cu noduri din proiecte de analizӑ multinivel. Structura proiectelor e stabilitӑ pe baza necesitӑţilor de detaliere și grupare a informaţiilor pentru fiecare firmă, în conformitate cu specificul activitӑţii și este definită cu ajutorul descriptorilor de analiză.

Rezultatele prezentate conduc la creșterea calitӑţii deciziilor, pornind de la imagini sintetice la nivel de centru și terminȃnd cu imagini analitice pentru elementele componente ale centrelor.

Proiectele de analizӑ pot fi bugetate, urmӑrindu-se ȋn acest fel modul de ȋndeplinire a ţintelor propuse.

Utilizarea simplӑ a centrelor de cost permite încadrarea înregistrărilor contabile automate, în funcţie de scopul cheltuielii, așa încât orice listă contabilă ajutӑ la evidenţierea valorilor cheltuite pe centre de cost și gestiuni; alegerea centrelor de cost este automatizată prin configurare particularӑ a conturilor contabile, a gestiunilor, a articolelor de stoc, sau utilizând șabloane ce permit identificarea centrului de cost potrivit, în funcţie de combinaţii de conturi, gestiuni, articole de stoc.

Se pot defini șabloane pentru distribuţia cheltuielilor, pentru împӑrţirea proporţionalӑ a facturilor de utilitӑţi.

Expertizӑrile pot fi automatizate prin configurӑri particulare fӑcute de utilizator, iar evidenţa corectitudinii repartizӑrilor și a valorilor neexpertizate se face centralizat, la nivel de firmӑ.

Pot fi utilizate douӑ tipuri de Cash – flow, unul operaţional clasic și unul săptămânal, independent sau în combinaţie, în funcţie de nivelul de detaliere dorit.Impreuna schimbam imaginea afacerii tale


Noi va ajutam sa va atingeti obiectivele pentru o afacere in crestere.

Consultanta IT Free

Portofoliu Nostru Web

Noi construim ‘legaturi’ prin tehnologia web, în scopul de a plia obiectivul clientului la cerintele nisei de business.

Detalii Portofoliu Web